Autoimmune sykdommer og livsstil

Lagt ut av

Aller først, jeg har ikke referert så grundig i denne posten. Det var ikke en sånn blogpost jeg ville skrive denne gangen. Jeg har likevel referert til litt kjernelitteratur rundt enkelte temaer og disse artiklene gir en grundig innsikt i temaet for dem som skulle ønske. Kaprittel 4.15 i Staffan Lindebergs bok «Food and Western Diseases» gir en god innføring og en mengde referanser til temaet kosthold og autoimmun sykdom.

«Not surprisingly, increased intestinal permeability has been associated with autoimmune diseases, such as type 1 diabetes, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, but also with diseases related to chronic inflammation like inflammatory bowel disease, asthma, chronic fatigue syndrome and depression.» (1)

Helt siden vi første gang begynte å snakke om livsstilssykdommer eller «western diseases», har antall sykdommer som inkluderes i denne kategorien økt. Med en stadig økende forståelse for hvordan gener og miljø påvirker hverandre, hva som er medfødt og hva som er påvirkelig, ser vi nå at det aller meste av sykdommene og plagene som rammer oss, i større eller mindre grad påvirkes av vår livsstil.

Livsstil er så mangt, men hovedfaktorene, de faktorene som ser ut til å ha mest å si, er kosthold, fysisk aktivitet, stress og søvn. Også andre faktorer, som for eksempel miljøgifter ser ut til å påvirke oss, men sammenlignet med de overnevnte faktorer ser de ut til å spille en liten rolle i vestlige samfunn som vårt.

sliced-bread1
Brød er en dårlig idé ved autoimmun sykdom

En av sykdommene eller sykdomsgruppene som inngår i kategorien livsstilsykdom, er autoimmune sykdommer. For mange vil dette høres rart ut, fordi vi har en tendens til å se på autoimmun sykdom som en tilstand der kroppen uten grunn går til angrep på seg selv og at årsaken utelukkende er å finne i genene våre. Men autoimmune sykdommer styres i svært stor grad av våre livsstilsvalg og det ser ut som om de fleste kunne vært unngått med rett fokus på de overnevnte livsstilsfaktorer.

Autoimmune sykdommer er sykdommer hvor kroppens immunforsvar får det for seg at noen av kroppens bestanddeler er fremmede og må ødelegges av immunforsvaret. Mange av disse er forferdelige i natur og kan føre til rask svekkelse og død når de først oppstår. Andre er så ubetydelige at vi knapt tenker over dem som sykdommer. Allergi er for eksempel en slags autoimmun reaksjon. Type 1 diabetes, stoffskifteproblemer (både høyt og lavt stoffskifte som Hashimotos og Graves), cøliaki, Lupus, multippel sklerose og revmatisme er eksempler på andre vanlige autoimmune sykdommer. Gunnhild Stordalen stod nylig frem med sin autoimmun sykdom, systemisk sklerose eller systemisk sklerodermi, som er en svært alvorlig sykdom.

Siden mange av disse sykdommene er så alvorlige er det ikke lett å snakke om hvordan livsstilsfaktorer som kosthold påvirker dem, fordi den underliggende konsekvensen er at det er en sannsynlighet for at sykdommen kunne vært unngått om man hadde gjort andre livsstilsvalg eller til og med spist annen mat. Likefult er det viktig å undersøke hvordan livsstilsvalg påvirker disse sykdommene og selv om en autoimmun sykdom har oppstått kan den forbedres og noen ganger kureres helt, kun gjennom å endre på livsstilsfaktorer.

Dessverre er man ikke vant med å tenke på autoimmune sykdommer som livsstilssykdommer og mange tyr til behandlingsmetoder med svært store bieffekter, som cellegift, før man forsøker et endret kosthold. Jeg vil først som sist oppfordre alle som har en autoimmun sykdom om å forsøke rådene jeg gir her. De krever lite, koster lite, og man har ingenting å tape på å forsøke i en kort periode av sitt liv. Det er ingen risiko forbundet med dem og det verste som skjer er at man blir litt sunnere i en periode, fordi man tar bedre vare på kroppen sin. Men skulle man bli friskere av å forsøke rådene her, har man plutselig en sunn, billig, enkel og effektiv måte å bli friskere på. Som sagt: ingenting å tape og alt å vinne.

sugar-03
Det er sukker også

Autoimmune sykdommer handler om en del svært avanserte fysiologiske mekanismer. Sykdommene oppstår ofte uten en åpenbar grunn og ekspertene mener at mange av disse sykdommene til og med kan oppstå som tilfeldigheter eller god gammeldags uflaks. For eksempel vil hvite blodceller som oppholder seg i en del av kroppen med mye betennelse kunne få det for seg at noen av kroppens naturlige stoffer er inntrengere som må bekjempes. Betennelse er en helt grunnleggende del av de fleste autoimmune sykdommer og derfor er betennelsesreduksjon grunnleggende i behandling og forebygging.

Men selv om dette er et tema som er avansert, og ikke minst komplekst, vil jeg ikke gå så dypt inn i fysiologien her. De som ønsker å dykke dypere får starte med referanselitteraturen og jobbe seg videre. Etter jeg har lest gjennom en bunke artikler og bladd i noen fagbøker sitter jeg igjen med en forståelse av at det er mye vi ikke vet ennå og ikke minst at det er mye vi ikke kommer til å få vite, fordi mekanismene er for komplekse til at vi vil klare å finne sikre årsakssammenhenger.

Til tross for temaets kompleksitet fremstår likevel de følgende punkter som grunnleggende å ta med videre:

 • Autoimmune reaksjoner kan gå over, mange av sykdommene kan altså kureres.
 • Har man en autoimmun reaksjon har man som regel større risiko for å ha andre (1-3), noe som tyder på felles årsaksfaktorer.
 • Betennelse spiller en nøkkelrolle.
 • Mage- og tarmsystemet spiller en nøkkelrolle (1, 4-6).
 • Skadelige peptider og proteiner fra enkelte matvarer spiller en nøkkelrolle.

Det er også viktig å huske at mange sykdommer eller tilstander har et sterkt autoimmunaspekt, selv om de ikke blir kalt autoimmune sykdommer. Det som står i denne blogposten er like viktig ved for eksempel ADHD, Schizofreni, kronisk utmattelse (CFS/ME) eller depresjon, som alle har autoimmune reaksjoner som en del av patologien (7).

Om man har en autoimmun sykdom og ønsker å forbedre den gjennom å gjøre smarte livsstilsvalg, må man fokusere på rett mat, mage- og tarmhelse, stress og søvn. Og for å være ekte helsehackere må vi bruke en «shotgun approach», altså en hagletilnærming hvor vi skyter vidt og treffer et stort område i starten og så må vi gjennom stadig prøving og feiling sirkle oss inn til vi treffer mer nøyaktig.

Næringsrik og rett mat er ren og naturlig mat. Det er kjøtt, fisk, fugl og egg, grønnsaker og bær. Frukt er ikke spesielt næringsrikt og er derfor ikke med på listen. Dessuten kan det være lurt å unngå å spise mye frukt i en periode hvor man ønsker å optimalisere magefunksjonen. Litt frukt er sjelden et problem, men ved disse sykdommene anbefaler jeg å holde inntaket lavt i en periode og heller innføre mer frukt i kostholdet etter man har spist optimalt i en periode.

Nøtter er næringsrike, det er også belgfrukter, men siden vi har som mål å optimalisere mage- og tarmfunksjon og disse matvarene inneholder relativt høye mengder antinæringsstoffer og antibeitestoffer som potensielt kan irritere og skade tarmveggen, bør man unngå disse matvarene helt i en periode hvor man skal leve optimalt. Husk at soya også er en belgfrukt og alle soyaprodukter må unngås ved autoimmunitet.

Melkeprodukter bør man faktisk også unngå i en periode hvor man ønsker å ha et optimalt kosthold som gir optimal tarmfunksjon og minimal betennelse. Det er i hovedsak to grunner til dette: for mange er melkesukker med på å gi magetrøbbel og eller forer opp feil type bakterier. I tillegg ser det ut til at enkelte proteiner i melkeprodukter, kan være problematiske når man har en svekket tarmfunksjon. Det er dette som er hagletilnærmingen; vi forsøker å dekke alle eventualiteter i første omgang, så kan man gjeninnføre mat gradvis mens man overvåker symptomer nøye. Gjeninnføring av slike matvarer bør ikke skje før etter det har gått minst en måned og helst mer.

Korn i alle former må ut av kostholdet, og mest sannsynlig for alltid om man har en autoimmun sykdom. Kornprodukter er næringsfattige og gir et høyt inntak av potensielt skadelige proteiner (og for så vidt også et høyt inntak av karbohydrater hvorav noen typer ikke er gunstige med tanke på optimal tarmfunksjon eller inflammasjon) og er knyttet til så mange forskjellige autoimmune sykdommer, både epidemiologisk og med sannsynlige årsaksmekanismer at de er det aller viktigste å ta ut av kosten ved autoimmunitet (1, 8).

Et problem som ofte oppstår ved mer alvorlige autoimmune sykdommer er at mange i sin fortvilelse oppsøker alternative råd og miljøer og i den samme slengen forsøker seg på veganisme eller vegetarisme. Dessverre er dette ofte noe av det absolutt verste man kan gjøre fordi det fører med seg et økt inntak av næringsfattig mat (animalsk mat er generelt sett mer næringsrikt enn vegetabilsk mat) sammen med et høyt inntak av potensielt skadelige matvarer (ofte matvarer som kan ha forårsaket sykdommen i første omgang) som korn, belgfrukter og soya. Om det er noen som absolutt ikke må bli veganere eller vegetarianere, så er det de som har en autoimmun sykdom.

En grunn til at det er vanskelig å finne korrelasjoner mellom inntak av disse potensielle skadelige matvarene og autoimmun sykdom, er at vi alle generelt spiser så mye av dem at litt fra eller til sannsynligvis ikke betyr særlig når en autoimmun reaksjon først har oppstått. For en med cøliaki holder det ikke å kutte litt ned på inntaket av gluten, det må tas helt bort. Sånn ser det ut til å være med andre autoimmune sykdommer også. Men vi vet at befolkninger som ikke spiser skadelige moderne matvarer ikke ser ut til å ha i nærheten av vår forekomst av autoimmunitet (9). Samtidig har vi en rekke sannsynlige årsaksmekanismer knyttet til blant annet molekylær etterligning, inflammasjon, endotoksiner, lekk tarm og så videre, at vi til tross for manglende korrelasjoner bør forsøke å ta bort disse matvarene.

Å ta bort matvarer som er potensielt skadelige for tarmene er ikke nødvendigvis nok for å få optimal mage- tarmfunksjon. Ved siden bør man spise rikelig med varierte og gjerne uvaska grønnsaker, ikke være overdrevent renslig og spise fermentert mat. Bakteriesammensetningen i tarmene er også svært viktig ved autoimmunitet og sammensetningen påvirkes både av maten vi spiser og bakteriene vi får i oss.

Autoimmune sykdommer er prakteksempler på hvordan vi bruker vitenskapen feil i møte med et medisinsk problem vi ikke forstår. Med feil, mener jeg at vi har en overdreven tillit til studiene som er gjort og en manglende tillit til muligheten for å gjøre velkalkulerte antakelser basert på all den kunnskapen som ikke er direkte knyttet til behandlingsstudier.

Siden temaet er så komplekst, kan vi ikke sitte og vente på å finne årsaksfaktorer vi mest sannsynlig ikke vil finne. I stedet må vi samle den kunnskapen vi har å te oss som ekte vitenskapsfolk; med nysgjerrighet.

Dette er mine helt konkrete råd til alle som har autoimmune reaksjoner:

 • Sett av minst en måned av livet der du fokuserer utelukkende på å følge disse rådene til punkt og prikke. Observer symptomer, ta gjerne blodprøver eller vevsprøver før og etter.
 • Spis et paleolittisk kosthold i hovedsak basert på kjøtt, fisk, fugl, egg og mye og varierte grønnsaker. Forsøk å spise innmat og lær deg å lage ekte og god kraft.
 • Ikke spis kornprodukter eller belgfrukter i noen form.
 • Unngå melkeprodukter. Spis evt klarnet smør.
 • Gjeninnfør fete melkeprodukter, og evt egg om du har utelukket det, etter hvert (etter en måned) og se hvordan det går.
 • Ikke være redd for fett, gode kilder er ekstra virgin kokosfett og olivenolje.
 • Unngå tilsatt sukker i alle former og ikke drikk juice.
 • Fokuser på stressmestring og unngå alle former for stress så godt du kan.
 • Hvil mye.
 • Sov mye. Ikke bruke skjermer (mobiler eller pc) de siste timene før du legger deg, ikke spis mat de siste to timene før du skal sove. Sov i et helt mørkt rom og forsøk å få 8 timer hver natt.
 • Beveg deg så mye du orker, du trenger ikke trene hardt, men det kan være lurere å trene hardt innimellom enn å trene rolig ofte.
 • Ta tilskudd av vitamin D, spesielt om vinteren (10), og omega 3.
 • Om punktene over virker, så fortsett resten av livet.

Andre mennesker har allerede forsøkt å endre livsstilen og kostholdet slik beskrevet her og fått gode effekter. Her kan du lese historien til Terry Wahls som har fått nytt liv med nytt kosthold og ny livsstil. Hun har (hadde) multippel sklerose.

Her er historien til ei med systemisk sklerodermi og om hvordan hun endret livsstil.

Googler du «autoimmune disease paleo» finner du en mengde historier fra mennesker som har blitt friskere med et nytt kosthold og finner samtidig mange gode mattips.

Om du har blitt friskere fra din autoimmune sykdom med omlegging av livsstil, oppfordrer jeg til å skrive en kort versjon av din historie å legge ut i kommentarfeltet slik at andre kan lese den og lære av den.

 

 

Litteratur

1. de Punder K, Pruimboom L. The dietary intake of wheat and other cereal grains and their role in inflammation. Nutrients. 2013;5(3):771-87.

2. Hischenhuber C, Crevel R, Jarry B, Maki M, Moneret-Vautrin DA, Romano A, et al. Review article: safe amounts of gluten for patients with wheat allergy or coeliac disease. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2006;23(5):559-75.

3. van der Pals M, Ivarsson A, Norstrom F. Prevalence of thyroid autoimmunity in children with celiac disease compared to healthy 12-year olds. 2014;2014:417356.

4. Thorburn AN, Macia L, Mackay CR. Diet, metabolites, and «western-lifestyle» inflammatory diseases. Immunity. 2014;40(6):833-42.

5. de Goffau MC, Luopajarvi K, Knip M, Ilonen J, Ruohtula T, Harkonen T, et al. Fecal microbiota composition differs between children with beta-cell autoimmunity and those without. Diabetes. 2013;62(4):1238-44.

6. Cordain L, Toohey L, Smith MJ, Hickey MS. Modulation of immune function by dietary lectins in rheumatoid arthritis. The British journal of nutrition. 2000;83(3):207-17.

7. Severance EG, Yolken RH, Eaton WW. Autoimmune diseases, gastrointestinal disorders and the microbiome in schizophrenia: more than a gut feeling. Schizophrenia research. 2014.

8. Jonsson T, Olsson S, Ahren B, Bog-Hansen TC, Dole A, Lindeberg S. Agrarian diet and diseases of affluence–do evolutionary novel dietary lectins cause leptin resistance? BMCEndocrDisord. 2005;5:10.

9. Lindeberg S. Food and western disease: health and nutrition from an evolutionary perspective. Chichester: Wiley-Blackwell; 2010. XIV, 354 p.

10. Arnson Y, Amital H, Shoenfeld Y. Vitamin D and autoimmunity: new aetiological and therapeutic considerations. Annals of the rheumatic diseases. 2007;66(9):1137-42.

45 kommentarer

 1. Interessant og god artikkel. Har også fått med meg at hvitt hvetemel, sukker og melk bør prøves å kutte ut ved autoimmune sykdommer. Men gjelder det alt av korn ? Er ikke rug mye snillere enn hvtemel, og trigger veldig lite 'dårlige' gener ? Ellers har vel fortsatt både protein og karboh. ca 3.5 gammeldagse cal/gram og fett gir 9 cal/gram ? Er det ikke også slik at kroppen egentlig trenger bare 50-100 g protein daglig for å vedlikeholde og bygge opp celler og vev, danne enzymer mm, og at protein utover det bare lagres som fett ? I tillegg til at det er de-hydrerende – at kroppen produserer mer urin for å kunne skille ut ammoniakk og urea, med fører tap av viktige mineraler, og gir merarbeid for lever og nyrer ? Hva med tarmfunksjonen hvis man spiser lite fibermat ? Fett og protein gir jo ikke den enkleste og fasteste avføringen ? Dette er ingen innvendinger til hovedinnholdet i artikkelen din 🙂

  Liker

 2. Hei Viktor. Glutenproteiner er spesielt skadlige og de er det mye av i hvete. Derfor er kanskje hvete generelt sett verre enn andre kornsorter. For de med autoimmune sykdommer eller kompromitert tarmfunksjon er det vanskelig å si om en kornsort er verre enn en annen. De inneholder alle flere typer problematiske proteiner.

  Energimengden i makronæringsstoffer har ikke noe å si for hva som blir lagret som fett. Det er de spesifikke næringsstoffers påvirkning på metabolismen som avgjør fettlagring. Ekstra proteiner blir ikke nødvendigvis lagret som fett, men kan blant annet bli til muskler eller forbrennes evt omdannes til glukose. Et proteininntak over 100 gram om dagen er ikke negativt og gir ikke noe stress på f.eks. nyrer selv om dette er en vanlig myte.

  Man trenger ikke mye fiber, men det man trenger bør man få fra andre kilder enn korn, sånn som kjøtt og grønnsaker. Om man spiser mye fett og protein og lite karbohydrater kan man fortsatt har fin avføring om man setter sammen kostholdet riktig. Det fleste får problemer med for fast avføring på lavkarbo, men det kan komme av ulike ting.

  Liker

 3. Hei! Takk for interessant innlegg!! Jeg er sykepleier og over gjennomsnittlig opptatt av kosthold og kosten sin innvirkning på helse. Jeg har selv ME – infeksjonsultløst siden 99, men er delvis i jobb. Jeg har de siste 10 – årene prøvd meg frem på ulike varianter av lav/grov karbo. Jeg har de siste 2 – 3 årene hatt mer utmattelse enn på mange år, sannsynligvis pga for mye jobbing. Jeg ønsker selvfølgelig å få det beste ut av kroppen min på tross av diagnose. Jeg ble nå inspirert til å prøve dine råd og håper derfor svar på noen spørsmål: Hva med kokos, ris, og er det noen frukter som ikke forstyrrer dette opplegget? Hva med kaffe? Jeg drikker kaffe, men mest grønn te Jeg har bestemt meg for å starte på mandag 5 januar og holde på 1 mnd, gir gjerne tilbakemelding etter det om ønskelig. Tusen takk om du har mulighet for å svare 🙂

  Liker

 4. Hei Anon. Du kan nok få store fordeler av å endre kostholdet i retning av det jeg beskriver her. Kokos er helt ok. Hvit ris er vanligvis uproblematisk, men med din historie ville jeg forsøkt å unngå det også i stor grad i en periode for så å reintrodusere. Brun ris bør du holde deg unna. Hvit ris er mest stivelse, men inneholder også små mengder proteiner som kan være problematiske. Hovedproblemet med frukt er det høye sukkerinnholdet. Om man spiser frukt innimellom og helst typer med lite sukker, og man ikke har store mageproblemer så er det nok ikke noe problem. Bruk matvaretabellen på nett for å sjekke innholdet av sukker. Kaffe er i seg selv sannsynligvis ikke noe problem så lenge det ikke gjør at man får sove eller slappe av. Det hadde vært topp å høre om hvordan det går med forsøket ditt.

  Liker

 5. Hei alle sammen,
  Det er to år siden jeg fikk diagnosen lupus, og ble anbefalt å starte på en medisin som heter Planequil (?). Jeg så bivirkningene, takket nei, og gikk hjem og søkte nettet etter alternativ. Det måtte vel kunne være noe med maten? Det jeg fant var mennesker som hadde startet med lavkarbo/ paleo/ lchf og blitt friske. Jeg ville forsøke.
  Jeg kuttet korn, melk, belgfrukter, frukt, egg i starten og følte de første dagene at det ikke fantes noe å spise. Så oppdaget jeg sakte men sikkert at det er omvendt. Det er den tørre brødskiven og næringsfattige pastaen som er sørgens. Jeg gjeninnførte først egg etter ca to måneder. Ingen negative reaksjoner. Så litt fete melkeprodukter. Ingen problem. Det tok meg ca ti dager uten korn og melk før jeg var uten symptomer på Lupus. Helt utrolig. Jeg spiser mer sunt, mettet fett nå enn i mitt gamle liv, og mindre karbohydrater enn før. Frokost i dag, spekemat og eggerøre stekt i godt Røros smør. Lunsj blåbærsmoothie med kokosmelk, middag, pinnekjøtt med litt kålrabistappe med myye fløte og smør. Til frokost i morgen blir det kraft kokt på bein fra fenalår.
  Jeg er frisk. Ikke spor av Lupus. Jeg var også plaget med angst, det er jeg ikke lenger. Jeg har ikke pollenallergi lenger, jeg er ikke slapp, trøtt eller plaget med uren hud. Pms er merkbart bedre.
  Jeg, mann og barn går aldri tilbake til korn og karbohydratdominert kosthold. Vi er friske , slanke og glade og har vært det i to år.
  Takk Pål, for mye nyttig lesing.

  Mvh kvinne 37, Stavanger.

  Liker

 6. Som 8 åring fikk jeg påvist diabetes type 1 og har siden den gang mer eller mindre fulgt kostholdsrådene fra diabetes forbundet- med varierende hell. Uten et veldig strengt regime på tidspunkter og måltider her blodsukkeret vært ustabilt og vanskelig å kontrollere. Jeg trente mye, spilte aktiv håndball og fotball, men hadde nesten alltid vanskelig med å gjennomføre hele treningen, enten pga. Lavt eller høytblodsukker. Fordøyelsen var er kapittel for seg selv, jeg hadde ofte betennelser her og der og i tenårene var jeg også mye deprimert. I sneversyn tiden, rundt 20- var langtidsblodukkeret (hba1c) på nærmere 13. Undersvangerskap i 2007 klarte jeg og holde blodsukkeret på perfekte nivåer- men opplevde det som ekstremt vanskelig- og at jeg kunne gjøre svært lite annet enn å måle, sette i insulin, spise- hver 3 time. Etter fødselen ble jeg anbefalt å ligge høyere enn normalt- og hba1c steg igjen. I 2011 leste jeg om kjernesunn og kuttet melk, raffinert sukker og gluten. Det hjalp godt på fornøyelsen og blodsukkeret sank noe. I januar 2012 lå fremdeles hba1c så høyt som 9,7- jeg brukte opp mot 70 enheter insulin pr. Dag- kroppen var i ulage og jeg var tidvis langt nede. Etter leting og søkning på nettet endte jeg på lchf- og etter 1,5måned var hba1c nede på 6,5- og dagsdosen redusert til 25-30 enheter. Det har holdt seg på 6 tallet siden da- og i dag spiser jeg så rent jeg kan. Masse grønnsaker, egg, fisk, kjøtt, godt fett og litt bær.
  Vekta er mer stabil, og jeg opplever en mye større fleksibilitet i forhold til mat- jeg spiser når jeg er sulten 2-3 ganger om dagen og blodsukkeret holder seg stabilt. Mage og tarm fungerer og kroppen er mye mindre plaget av betennelser. Ikke minst merkes et stabilt blodsukker på det psykologiske plan- ikke rart jeg tidvis har vært så langt nede.
  Tiden går og alt blir vane- i dag er det ingenting jeg savner fra gammelt kosthold. Det å ha kropp og hodet som fungerer betyr alt!

  Gode ønsker fra Lisbeth, 31, Sørlandet.

  Liker

 7. Ja- det er spennende og fasinerende!
  poteter har mye karbohydrater og stivelse, og for min del holder jeg meg unna potet. Innimellom spiser jeg litt søtpotet, som har bedre næringsinnhold. Men kroppen min trenger betraktelig mer insulin om jeg spiser søtpotet. I hovedsak spiser jeg grønnsaker som vokser over jorden!

  Liker

 8. Poteter inneholder mye stivelse og er ikke spesielt næringsrike sammenlignet med andre grønnsaker. Om man vil unngå blodsukkersvingninger bør man unngå poteter i særlig grad. Det finnes også enkelte proteiner i planter i nattlysfamilien som kanskje kan skape problemer om man har redusert tarmfunksjon eller autoimmunsykdom.

  Liker

 9. Jeg har en alvorlig autoimmun sykdom. Fikk diagnosen for snart 6 år siden, og har vært svært syk i alle år. Startet med en lignende diett i november/desember, kuttet ut sukker, hvetemel og melk så langt det gikk. Smertene ble mildere og formen ble absolutt bedre på kort tid. I jula spiste jeg både sukker, hvetemel og noe melkprodukter, og smertene har økt igjen. Fra og med i morgen er det på'n igjen, og jeg føler ikke at jeg forsaker noe, det er bare vidunderlig å kjenne seg nesten smertefri og sprek igjen 🙂
  Litt tidlig å si noe om blodprøvene enda, men det vil nok vise seg etter hvert….blodsukkeret er helt normalt uten sukker/hvetemel/melk, men økte igjen i jula. Jeg må imidlertid fortatt bruke insulinsprøyter da medisinene (kortison og cellegift) visstnok har ødelagt min bukspyttkjertel. Men at maten tydeligvis gjør en forskjell…ja, det skal være sikkert! Synd jeg ikke gjorde det for mange år siden…

  Liker

 10. Jeg fikk diagnosen «sterk kryssallergi» (det latinske navnet vet jeg ikke) for et par år siden, og har slitt mye med matallergiene mine de siste årene. Det har gått så langt at jeg i siste året på videregående var borte i over en måned fra skolen pga. tarmproblemer: slapphet, oppkast og diaré, hodepine osv.

  I juleferien begynte jeg å lese Pål Jåbekk's bok «Helt naturlig mat og trening», og jeg begynte såvidt å legge vekk brødet og gå over til bare kjøtt. Vi endte opp med å kjøpe kjøttboller, indrefilet, biff og fisk, og nå har jeg gått 13 dager uten et eneste problem! Jeg gleder meg til å fortsette og å jobbe med en ernæringsfysiolog ved min side, og å gå på skolen igjen uten å være redd for å påta meg oppgaver som jeg ikke kan utføre pga. sykdom.

  Takk, Pål Jåbekk.

  Liker

 11. Kommentar til Inger 4 januar: Jeg har aldri hørt at grønn te er skadelig for autoimmune sykdommer, har du Pål lest det noe sted? Jeg regner med du ville kommentert det da jeg skrev at jeg drakk det samt litt kaffe.

  Liker

 12. Den beste grønne te kan en lage selv. Plukk brennesle tidlig på våren, tørk den godt og den er klar til å drikkes. Brennesle inneholder mye antihistamin, og kan være bra å drikke nesten uansett, men spesielt ved enkelte autoimmune sykdommer som bl.a allergi. Litt sitron i teen så blir den enda mer rensende og basisk. Anbefales, og d er til og med helt gratis 🙂

  Liker

 13. Det der er veldig sant.Har selv blitt mye bedre i formen av å kutte ut nikotin,PRØVE å ikke spise hvit mat som sukker,hvete o,l.Aldri spise bare hvit og brun mat,men mat i mange farger.Har graves og FM og symptomene har blitt mye svakere 🙂

  Liker

 14. Jeg ble diagnostisert med to autoimmune sykdommer for 4 år siden og har siden gått på den biologiske medisinen Enbrel med god effekt, men har hele tiden hatt mistanke om at sykdommen på en eller annen måte er koblet til maten jeg spiste. Og forsøk på å kutte ned på medisinen har endt med oppblomstring i symptomer igjen.

  I fjor vinter ble jeg tipset om paleo og googlet meg videre til det som kalles autoimmun protokoll (AIP). I februar i fjor kuttet jeg dermed melkeprodukter, kornprodukter, belgfrukter, nøtter, egg og alle grønnsaker fra søtvierfamilien (bl.a. potet og tomat) som en eliminasjonsdiett, i tillegg til at jeg betraktelig økte inntaket av innmat, dyrefett, kokosolje, kraft, fermentert mat, fisk og fiskeolje, og ikke minst fokusert på søvn og moderat aktivitet.

  I samråd med reumatologen trappet jeg ned all medisin i løp av våren og har siden juli vært helt medisinfri. Jeg hadde en oppblomstring av symptomer rett etter sommerferien, hadde slakket betraktelig på kravene til hva jeg spiste i ferien, men innstramming hjalp umiddelbart og jeg har vært symptomfri siden august. Siden den gang har jeg også gjeninnført bl.a. eggeplomme, ris og potet uten problemer og prøver meg nå på litt nøtter av og til.

  I starten ble det for lite karbohydrater og det merktes på pms og uregelmessig mens, men etter å ha fokusert på å legge til for eksempel plantainbananer, yuca, søtpotet og etter hvert ris og potet, har kroppen (fordøyelsen, huden, humøret) trivdes veldig godt på dette kostholdet.

  Jeg kan ikke annet enn anbefale opplegget. Hva har man å tape på å prøve?

  Liker

 15. Jeg brenner sånn for å spre disse opplysningene til så mange som mulig! Jeg synes det er utrolig trist at oss med autoimmune sykdommer mottar ernæringsråd, som i verste fall gjøre oss sykere! Vi har nylig opprettet en facebookgruppe for oss som ønsker å reversere/stoppe/bremse vår autoimmune sykdom ved å spise i tråd med Terry Wahls sine anbefalinger (de er veldig like Pål sine). Gruppen heter Terry Wahls- om kosthold og autoimmun sykdom. Bli med! https://www.facebook.com/groups/719425344831983/?fref=nf

  Liker

 16. Kaffe og te (både grønn og svart) binder dessverre en god del næringsstoffer. Så det er lurt å ikke drikke det til maten, men nyte det mellom måltidene.

  Liker

 17. Hei
  Har fått diagnosen Ulkerøs Proktitt, en betennelses sykdom i tykktarmen.(liten del av tarmen) Innflamasjon.
  Har slitt med magesmerter i alle år siden jeg var 10 år ca, er nå 33. Sykdommen fikk jeg diagnostisert for et år siden, å går nå på betennelsesdempende medikamenter.
  Har du kostholdsråd å komme med, hvilket råvarer jeg burde holde meg til for kansje å spise meg frisk fra dette? Fisk, poteter, grønnsaker osv? Er dette en Autoimmun sykdom?
  Fordøyelsesproblemer følger også her, og dette virker også inn på hva jeg spiser.

  Fint om du kan gi råd om diett eller dele noen erfaringer som kan bedre dette?

  Liker

 18. Jeg spiste meg frisk fra betennelse i tarmen for noen år siden, det gikk på suppe på hjemmekokt kraft og hjemmelaget yoghurt laget av upasteurisert melk. Pluss masse gelatin. I høst brukte jeg Voltarén et par uker (betennelsesdempende tabletter, etter en prolaps) og ble kjempedårlig igjen. Nå er jeg tilbake på kuren fra sist, og merker bedring etter et par uker, men jeg regner med at det vil ta litt tid før jeg er helt bra.

  Liker

 19. Hei igjen! Jeg er damen med infeksjonsutløst ME fra 99. Jeg startet etter inspirasjon fra deg med dette kostholdet 5 januar. Jeg har nå også lest din bok som jeg også synes var veldig motiverende fordi du fremstiller Steinalderkost på en for meg overbevisende måte, så tusen takk ! Erfaring: Etter ca 2 uker, følte jeg meg mye lettere i kroppen og «hjernetåken» lettet. Etter 4 uker, skulle jeg være i flere sosiale settinger, så da ble det ,melkeprodukter, sukker og litt alkohol. Resultat luftsmerter og mer sliten. Nå er jeg igjen i gang med å holde meg unna alt du anbefaler ang. autoimmunitet. Jeg synes det går greit å endre kostholdet, men tenker jeg har hjelp av at jeg også over mange år har vært fokusert på et lavt karbohydratinntak. Den eneste begrensingen er egentlig fantasien. Jeg bruker mye blenderen til ulike mikser, med bær og grønnsaker. Når det gjelder ME symptomer og overskudd, så vil dette vise seg over tid tenker jeg. Jeg er etter en lengre sykemelding nå inne i en veldig god periode, så resultatet vi vises når aktivitetsnivået igjen øker med jobb. Igjen tusen takk for inspirasjonen, jeg er nå også følger av deg på FB. Lykke til i det videre arbeidet med å formidle kostholdsråd og stille spørsmål ved de norske helsemyndigheters kostholdsråd. Jeg heier på deg!!

  Liker

 20. Hei,
  utredes for Sjøgrens og Hashimoto, og leser det du skriver med interesse!
  Videre er det inspirerende å se at folk kan kurere seg selv gjennom diett! Burde jeg kutte linser og kikerter helt? Mener å huske at Fedon ikke anbefaler egg i forhold til Sjøgrens, eller var det Hashimoto – hva mener du om det? Mvh. Trine
  Mvh .Trine

  Liker

 21. Hei Trine
  Et paleokosthold vil garantert hjelpe deg. Jeg ville forsøkt en periode helt uten belgfrukter og de andre tingene man burde unngå. Jeg er usikker på anbefalingen fra Fedon. Egg er rike på jod. Ved noen stoffskiftesykdommer er ikke ekstra jod lurt. Mulig det er det han har tenkt på. Om du ikke har problemer med å lese engelsk, vil jeg anbefale denne: http://my.chriskresser.com/ebook/thyroid-disorders/

  Liker

 22. Hei! Hva med laktosefrie melkeprodukter? Vår datter har utfordringer med tarmen (dvs utviklet en autoimmun sykdom), og vi har nå kuttet ut sukker, gluten og laktose, og vurderer å gå full paleo. Melka er imidlertid viktig, og hun er veldig glad i det. Vil sette pris på kommentar 🙂 Hilsen interessert mamma

  Liker

 23. Hei. Finnes det en link hvor man kan finne forslag til meny/oppskrifter? Jeg henger meg fort opp i begrensninger, i stedet for muligheter. Skulle gjerne kommet i gang og prøvd dette, og se om det kan hjelpe i forhold til Graves. Så jeg blir takknemlig for tips, så kan jeg starte så snart som mulig. Tusen takk ��.

  Liker

 24. Hei!

  Kjempebra artikkel!

  Jeg har hatt problemer med mye ledd/muskelsmerter pga autoimmun sykdom. Leste for en stund siden en artikkel om hvordan planter i søtvie- familien, såkalte «nightshades» (viktigste i Norge er potet, tobakk, tomat, paprika og chili), produserer et alkaloid i kroppen som enkelte med autoimmune sykdommer er sensitive for. Jeg kuttet alle «nightshades» fra kostholdet mitt i tre måneder, og begynte deretter forsiktig å prøve meg frem. Har hatt en dramatisk reduksjon av smerter og innflammasjon i muskler og ledd. Kan nå spise litt potet av og til ved spesielle anledninger (f.eks under julemiddagen) uten å merke noe, men bare et hint av chili gir utslag med en gang. Kan virkelig anbefale andre med liknende symptomer å teste dette ut for å se om det gjør en forskjell.

  Etter å ha lest denne artikkelen er nok korn og melk det neste som ryker fra dietten, da mage og fordøyelse fremdeles er et problem til tider. Må da chia-frø og quinoa også kuttes ut?

  Liker

 25. Hei Anon

  Ja dette med nattlysfamilien og autoimmunitet er ganske kjent og noe jeg godt kunne tatt med i denne artikkelen. Jeg valgte likevel å fokuserer på korn og belgfrukter fordi disse er de mest sannsynlige syderne. Men om man følger rådene i denne teksten og de ikke virker vil det kunne være lurt å teste uten nattlys. Både chia og quinoa inneholder potensielt tarmirriterende stoffer. Om det har noe å si for deg vet jeg ikke. Du får teste.

  Liker

 26. Foruten alle kokebøker om lavkarbo, paleo, melkefritt du finner i bokhandelen anbefaler jeg forumet lavkarbo.no. Der finnes mange som kan støtte deg i en overgangsfase og hjelpe deg videre med feks linker ��

  Liker

 27. 4 uker på strikt lchf fjernet alle symptomer på en særdeles aktiv morbus chron! Ante ingenting på forhånd, ingen kostholdsveiledning fra sykehuset!

  Etter 7 år har jeg i hovedsak vært frisk, men kostholdet har sklidd ut sammen med høyt stress på jobb, så nå er det back to business med melkefritt paleo i første omgang.

  Synd det ikke snakkes mer om dette blant leger og også blant pasienter med IBD…

  Spesialisten nekter nå å ha meg som pasient fordi jeg ber om kostholdshjelp og er skeptisk til kortison og anti-NTF

  Må vel gjøre dette selv – igjen!

  Takk Pål som jobber med informasjon om dette!

  Liker

 28. Hei Pål, dette ser veldig interessant ut. Bestiller i dag boken din, men er nok en av de som lett ser begrensingene. Har du en anbefalende bok ifm oppskrifter til de forskjellige måltidene, eller et nettsted?

  Liker

 29. Hei! Veldig interessant artikkel! Jeg har en søster og en far med MS, og har selv i årevis slitt med mageproblemer, energifattighet, svimmelhet ++
  Derfor skal jeg prøve meg på AIP-dietten, og kanskje klare å overtale søster og far til det samme.
  Jeg leser mye om det på nett, og i dag fant jeg denne lista http://autoimmunewellness.com/stocking-the-aip-pantry/

  Her godtas honning, lønnesirup, kokosblomstsukker, dadler og rosiner. Hva mener du om dette? Bør disse kanskje være noe man forsøker å innføre forsiktig ugjen etter en periode uten?

  Takk for inspirasjon!

  Liker

  1. Hei tantereisendedrill. Beklager seint svar. God idé å forsøke AIP. Både sukker og stivelsesrike matvarer er lurt å redusere mye på når man skal forsøke å bedre symptomene dine. Honning, lønnesirup, kokosblomstsukker, dadler og rosiner er bare sukker og det er ingen grunn til å kjøpe dette fremfor rent sukker. Effekten på kroppen er den samme og når man likevel skal forsøke å ha et lavt inntak av sukker er det ikke nødvendig å bruke masse penger på dyre alternative sukkertyper.

   Likt av 1 person

 30. Interessant tilnærming og forståelse. Du hevder dog en del som man på ingen måte har forskningsmessig belegg for å kunne si noe så bastant om. Dette gjelder generaliserende kostholdsråd og delvis også sykdomsmekanismer. Allergi er forresten ikke på noen måte en autoimmun sykdom. Du hevder også at flere alvorlige psykiatriske lidelser er autoimmune, men dette er på langt nær en etablert sannhet.

  Liker

 31. Takk for en god artikkel! Jeg har hatt ME i snart 20 år. For 10 år siden spiste jeg meg bedre ved hjelp av lavkarbo. Jeg klarte å begynne å jobbe igjen, men med travlere dager skled kosten etterhvert ut, og jeg ble til slutt veldig syk igjen. For drøyt to år siden endte jeg derfor opp med full sykemelding igjen, og har vært hjemme siden. I halvannet år klarte jeg minimalt, jeg hadde nok med å stelle meg og lage middag til resten av familien. Så kuttet jeg gluten, laktose og sukker, og ble noe bedre, merket det best ved at smertene omtrent forsvant. Det medførte at jeg klarte neste skritt: jeg innførte lavkarbokosthold til meg selv. Jeg merket fort at jeg orket litt mere hjemme, det å rydde og vaske huset ble ikke lenger uoverkommelige oppgaver som jeg alltid måtte sette bort til resten av familien, det var en god følelse første gangen jeg klarte å vaske badet uten å bli liggende resten av dagen. Jeg klarte også å begynne å lese igjen, og hjelpe barna med lekser. Gradvis fikk jeg mere energi og merket at det begynte å hjelpe å hvile. I det siste har jeg også innført kraft og fermentert mat. Jeg klarer nå små, lette turer og enkel styrketrening de fleste uker, og kan planlegge noen dager frem i tid, noe som gjør at jeg endelig kan ha et sosialt liv og gjøre ting sammen med min familie. Fantastisk følelse! For første gang på to år har jeg nå fått igjen håpet om at jeg også denne gangen skal klare å begynne i jobb igjen, og jeg kjenner at livet er godt å leve, og det er ene og alene kostholdet som gjør meg bedre. Så takk for at du går i bresjen for oss som ikke tåler et «vanlig, normalt norsk kosthold»!
  (Ps! allergimedisin og astmamedisin har blitt kuttet etter at jeg begynte på lavkarbo, for jeg merket at jeg ikke trengte dem lenger. Er spent på om jeg klarer meg uten i den kommende pollensesongen også 😉).

  Liker

 32. Hei, for en flott artikkel.
  Jeg er en 41 år gammel kvinne som har fått et nytt liv ved å endre kosthold.
  Jeg vet at mange leger er uenig at dette med kosthold kan hjelpe kroppen bli friskere og øke livskvaliteten. Jeg kan kun snakke for meg selv, men mat har hjulpet meg.
  Jeg har flere diagnoser. Sjøgren Syndrom(hardt angrepet)høyt stoffskifte, AD/HD, positiv test på gluten(biopsi viser ikke cøliaki. Så fikk beskjed om falsk positiv test) og pollen allergi.
  Jeg er vokst opp på antibiotika pga ørebetennelser. Jeg har levd veldig usunt. Mye dårlig mat, avhengig av sukker/kaker og hatt stressende dager.
  Jeg har følt meg syk så lenge jeg kan huske.
  For en stund siden fikk jeg en kraftig innfulensa. Jeg orket ikke spise noe mat på to dager. Kun drikke. Da jeg våknet tredje dag uten mat burde jeg følt meg helt kjørt. Jeg var sliten men likevel følte jeg at hodet var klarere og den indre uroen var mildere. Leddene og muskelene var ikke så vonde. Og eksemen og elveblesten var ikke så hissig. Da forstod jeg at det jeg putter i meg var nødt til å påvirke meg negativt.
  Jeg har kuttet ut alle kornprodukter, alle melkeprodukter og all unaturlig sukker. Jeg spiser bær og frukt før kl tolv. Da jeg har lite matlyst om morgenen og dette gir meg energi. Og jeg har merket at hvis jeg tar frukt på tom mage og ikke blander dette med annen mat gjør det meg meget godt.
  Etter tolv spiser jeg kun ren mat. Kjøtt, kylling, fisk, egg , grønnsaker, urter, frø og nøtter. Og masse vann. Og jeg spiser ikke etter kl 20.00.
  Dette har jeg gjort i noen mnd nå og må nok leve så strengt enn stund til.
  Alle mine fysiske plager fra ledd, muskler og organer har blitt sterkt redusert. Pollen allergi er borte. Dette viser også blodprøve. I tillegg har min hud blitt fantastisk, rynker blitt mindre, negler sterkere, håret flottere og tennene mine blitt veldig hvite.
  Så fort jeg får i meg bearbeidet mat, sukker, gluten eller melk blir jeg dårlig.
  Takk for at du snakker høyt om dette tema.
  Kanskje det ikke hjelper for alle.
  Kanskje det ikke finnes nok beviser og forskning.
  Men for noen av oss har maten reddet oss.
  Så takk.

  Liker

  1. Fantastisk lesning, takk for at du deler dette. Hyggelig at dine plager er blitt reduseret (eller helt borte) med endring av kosthold!

   Liker

 33. Hei. Dette var svært interessant lesing. Jeg har både cøliaki, hypotherose, psoriasis og problemer med betente ledd. Hvor kan jeg finne mer info om dette? Tenker mest på ulike typer mat som er best, oppskrifter, matplaner o.l? Mvh Siri

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s