Risiko – kamelåså?

 

Science is not finished until it’s communicated
Mark Walport

 

Vi snakker ikke samme språk. Vi forstår hverandre ikke lenger, og det er vi fagpersoner som har skylden. Jeg tror det er få misforståelser som har voldt mer ulykke i verden er enn den allmenne misoppfatning av ordet risiko i forskningen.

Her ett utdrag fra Helt naturlig mat og trening:

«I observasjonelle studier blir det ofte snakket om risikofaktorer. Dette med risikofaktorer er litt vrient. Grunnen er at man i vitenskapelige tidsskrifter for eksempel kan skrive at «rødt kjøtt øker risikoen for tykktarmskreft.» Det man da mener, er at rødt kjøtt på en eller annen måte korrelerer med kreftforekomst. Når en avis skriver den samme setningen, tenker de fleste at det er dokumentert at rødt kjøtt faktisk fører til sykdom, og at jo mer kjøtt vi spiser, jo større er risikoen for å bli syk. Men det er ikke det det betyr, og man vet ikke om rødt kjøtt gjør noe som helst. Ordet risikofaktor betyr bare at rødt kjøtt og sykdom korrelerte i en gitt studie, og «økt risiko» er bare et statistisk begrep. Det forteller oss ingenting om hva som forårsaker hva. At noe er en risikofaktor, betyr på en måte at det er en risiko for at det er en årsaksfaktor. Risikofaktorer er big business, og mange av de mestselgende medisinene i verden er laget for å påvirke risikofaktorer. For eksempel kan man ta blodprøver av en gruppe mennesker, måle mengden av noen typer lipoproteiner (som tidligere nevnt ofte kalt kolesterol, selv om de ikke er det) og observere hva slags sykdommer disse menneskene får. Hvis man finner at høyt kolesterolnivå og hjerte- og karsykdom ofte opptrådte sammen – at de korrelerte – sier man at høyt kolesterol er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Som vi nå vet betyr ikke det at høyt kolesterol forårsaker hjerte- og karsykdom (noe det sannsynligvis ikke gjør, se kapittel om mettet fett). Man kan for eksempel tenke seg at det høye kolesterolet kom på grunn av en infeksjon som også gav hjertesykdom. Lipoproteiner spiller nemlig en viktig rolle i immunforsvaret vårt. Det høye kolesterolet var da bare en uskyldig tilskuer eller kanskje til og med noe som reddet enkelte fra å dø enda tidligere. For å si det slik: Mandager er en risikofaktor for hjerteattakk, ettersom flere får hjerteattakk på mandager enn på andre dager, men man kan ikke fjerne mandagene av den grunn.»

Jeg så nylig et godt eksempel på hvordan en fagperson og lekperson snakker forbi hverandre, nettopp på grunn av dette ordet «risiko» hvor fagpersonen tilsynelatende er helt uvitende om hvordan det hun sier blir tolket.

I dette innslaget fra BBC programmet Sugar vs Fat (en falsk dikotomi om det noen gang fantes en, men det er en annen sak) kan du se professor Susan Jedd snakke med en av programlederne (se fra 44 min)

Den viktige delen av samtalen går som følger:

Programleder: «We have no doubt about this link, that being fat makes a lot of people, not everyone, but a lot of people ill.»

Susan Jedd: «Absolutely, increases your risk of heart disease, of cancer and of diabetes.»

Men legg merke til at de to sier helt forskjellige ting her. Programlederen sier det å være overvektig gjør dem syke. Jebb sier at overvekt er forbundet med sykdom, ikke at overvekten fører til sykdom. At overvekt «increases your risk» eller på norsk, øker risikoen for, betyr ikke at overvekt fører til sykdommene, noe vi vet den i seg selv ikke gjør, ettersom mange tynne mennesker også får disse sykdommene.

Så vær på vakt, vær gang du hører noen bruke ordet risiko, snakker de om korrealsjon eller kausalitet?