Hva er egentlig lavkarbo?

Det er rart, selv om jeg har jobbet med og forsket på lavkarbo, selv om jeg leser side opp og side ned av både vitenskapelig og ikke-vitenskapelig litteratur om lavkarbo, så må jeg med hånden på hjertet si at jeg ikke helt vet hva lavkarbo er. Det vil si, hvis noen hadde spurt meg ville jeg svart noe sånt som: «Lavkarbo er et kosthold med mindre karbohydrater enn det som ansees som vanlig.» Men dette vet man jo. Ordet lavkarbo er ikke vanskelig å skjønne. Hvorfor driver jeg så og maser om dette da? Vel, vi mennesker har en unik evne til å mene mye om mangt, også om det vi ikke forstår. Vi kan til og med gjøre oss opp fastbolta meninger om ting vi ikke vet hva er. Lavkarbo er en av disse tingene.

På norsk buker mange ordet lavkarbodiett. Jeg liker ikke dette ordet, mest fordi ordet diett oftest kan og bør byttes ut med kosthold. I seg selv vil ordet lavkarbo som sagt oftest bare bety mindre karbohydrater, og et slikt kosthold kan selvfølgelig ta mange former. Dette har ført til at flere lavkarborelaterte utrykk har oppstått, slik som det engelske utrykket Low Carb High Fat (LCHF). Da understreker man at kostholdet inneholder mindre karbohydrater til fordel for et økt fettinnhold. Dette er selvfølgelig lurt, ettersom et kosthold med både lite karbohydrater og lite fett er en veldig dårlig idé.

På engelsk brukes også utrykkene low carbohydrate diet og very low carbohydrate diet om hverandre. Very low carbohydrate diet forkortes også ofte til VLCD, men denne samme forkortelsen brukes også om very low calorie diet, som er noe helt annet. Det er lett å bli forvirra, og det kan være vanskelig å vite hva man egentlig snakker om.

Atkinskostholdet er kanskje det mest kjente lavkarbokostholdet. Det baserer seg tradisjonelt på en kraftig reduksjon i karbohydrater i oppstartsfasen og deretter en gradvis gjeninnføring av karbohydrater. Det har med andre ord ikke et fast inntak av karbohydrater og anbefaler at inntaket tilpasses individuelle behov.

I mange vitenskapelige artikler definerer man low carbohydrate diet som et kosthold med under 30% av energiinntaket fra karbohydrater (det anbefalte er 50-60%). I følge Wikipedia er low carbohydrate diets vanligvis under 20% karbohydrat. En gruppe forskere gikk i 2009 sammen for å forsøke å skape en konsensus omkring lavkarboterminologien og foreslo det følgende:

Low-carb ketogenic diet (LCKD): mindre enn 50g karbohydrater og 10% kalorier daglig.
Low-carb diet (LCD): 50-130g karbohydrater daglig og mellom 10-26% av kaloriene.
Moderate-carb diet (MCD): 130-225g karbohydrater daglig og mellom 26-45% av kaloriene.

Dessverre ser det ikke ut til at det ble noe mer ordning på terminologien etter denne artikkelen kom ut og forvirringen ser ikke ut til å ha blitt mindre. I vitenskapslitteraturen brukes enda en mengde forskjellige utrykk om hverandre. For eksempel: LCD: low carb diet, VLCD: very low carb diet, HFLC: high fat low carb, LCHF: low carb high fat, LCHP: low carb high protein, CRD: carbohydrate restricted diet, VHFLCPP: very high fat low carbohydrate protein permitted. Det finnes enda mange flere, og dette viser at det er lite konsensus om hvordan uttrykk skal defineres og brukes.

Men så til hovedgrunnen for alt dette maset om hva lavkarbo er eller ikke er. Her er en helt vanlig sak i dagbladet om at lavkarbo ikke er noe for barn. Saken er på ingen måte spesiell, men vi bruker denne som et eksempel.

Selve saken er enkel. Journalisten skriver om lavkarbo og barn og finner en fagperson som er fryktelig kritisk til denne kombinasjonen. Les gjerne hele saken, så ser du hva jeg snakker om. Det som er slående her, er at det ikke står noe sted i artikkelen hva lavkarbo er? «Lavkarbo til barn er rett og slett uetisk,» sier Samira Lekhal, men hva slags kosthold er det hun advarer oss mot?

Det er sikkert mange som når de leser dette, sitter og tenker på små barn som for det meste får bacon og fløte, selv om slike tanker selvfølgelig bare er et resultat av tidligere dårlig journalistikk. Poenget mitt er uansett dette, man kan ikke som fagperson kritisere noe som ikke er blitt definert. Hva slags lavkarbo er det snakk om her? Tror du journalisten i det hele tatt har tenkt på at lavkarbokosthold kan ta akkurat like mange former som et høykarbokosthold?

Med slike artikler i bakhodet vil jeg oppfordre alle som leser slike og liknende saker om å tenke seg litt om. Også om man skulle diskutere lavkarbo med andre mennesker. Sørg for at man bruker ordet lavkarbo på samme måte, hvis ikke kommer man ingen vei. I en nyhetssak der lavkarbo ikke blir definert blir ganske enkelt hele saken ubrukelig og kan ikke si noe verken for eller mot lavkarbo (hva nå det er). Man kan i hvert fall ikke diskutere noe uten at alle partene i diskusjonen er innforstått med eller enige om det aller mest grunnleggende.

Å krangle om hvor sunt lavkarbo er uten å vite hva lavkarbo faktisk er, er ikke spesielt hensiktsmessig, og man vil ikke oppnå noe mer enn å krangle.