Sunt kosthold

Lagt ut av

Dette er bare en liten påminnelse om hva et sunt kosthold er, i tilfelle du lurte eller kanskje hadde glemt det.

Et sunt kosthold er et kosthold som i hovedsak består av mat som ikke trenger en ingrediensliste. Med andre ord rene råvarer som kjøtt, fisk, fugl, egg, grønnsaker, frukt, nøtter og bær. Rent kjøtt fremfor pølser, ren fisk fremfor fiskeboller.

Som alltid finnes unntak. Fete melkeprodukter er sunn mat for de fleste. En pakke frosne grønnsaker trenger kanskje en ingrediensliste, men er fortsatt fin mat.

Innmat er sunt.

Spiser du ikke innmat må du spise mye grønnsaker, men du må også gjerne spise begge deler.

Sunn mat er generelt sett mat som er nærmest mulig sin naturlige tilstand. Oppdrettskjøtt kan være bra. Gressfora og økologisk er bedre. Viltkjøtt er best. Vill fisk, vill fugl, vilt alt er best. Ville blåbær er bedre enn dyrka blåbær og så videre.

Lettprodukter er ikke en del av et sunt kosthold.

Men fett fra dyr er det, og også fett fra planter som er rikt på enumettet og mettet fett.

Flerumettet fett bør vi få fra dyr, ikke planter. Fiskelever fremfor linfrøolje.

Et sunt kosthold er et kosthold hvor man spiser en mengde forskjellige bakterier og andre mikroorganismer. For eksempel gjennom å spise uvaska grønnsaker, gjæra eller fermenterte produkter og oster.

Siden det er vanskelig å vite om eller hvor mye negativt man reagerer på korn og belgfrukter er det like greit å ikke spise det. Vi trenger det ikke og det er ikke spesielt næringsrikt.

Et sunt kosthold er et kosthold med lite eller ikke noe tilsatt sukker.

Man teller selvfølgelig ikke kalorier i et sunt kosthold og man spiser når man vil og så mye man vil, men ikke rett før man legger seg og man går gjerne litt lenge uten å spise innimellom, fordi det også er sunt.

Se det, det var jo ikke så vanskelig.

Et sunt kosthold er et viktig steg i retning av god helse. Men det er bare det, ett steg.

Også andre faktorer enn sunnhet kan være med å bestemme hva vi bør spise, for eksempel miljø og dyrevelferd. Men dette er egne perspektiver som må diskuteres for seg.

Mat

19 kommentarer

 1. Skal man spise alle grønnsaker og frukt uvaska? Er det noen man bør vaske eller skrelle? Er det forskjell på om det er vanlige eller økologiske grønnsaker? Eller om de er dyrket i Norge eller utlandet?

  Takk for bra innlegg og blogg! Dette innlegget burde ligge på alle legekontor.

  Liker

 2. Kan du begrunne hvorfor man bør spise mye grønsaker om man ikke spiser innmat. Dette har jeg aldri lest før.

  Håper på svar.

  Hilsen Liv.

  Liker

 3. Hei Liv

  Det handler bare om at om du skal få i deg riktig mye vitaminer og mineraler så må du spise en god porsjon av en av delene. Selv om kjøtt er sunt er innmat langt mer næringsrikt og grønnsaker er også generelt sett mer næringsrikt enn andre vegetabilske varer.

  Liker

 4. Men hvorfor er fløte sunnere enn helmelk ? Helmelk er jo mer naturlig enn fløte hvor man har fjernet mye av det opprinnelige innholdet i melken.

  Liker

 5. Hvorfor er økologisk bedre enn ikke-økologisk? Og hvorfor er vilt bedre enn oppdrett (villfisk inneholder bl.a. mer tungmetaller enn oppdrettsfisk, og mindre omega-3)?

  Liker

 6. Hei igjen.

  Det hadde vert interesant å høre hvordan Pål eller dere lesere får tak i økologisk innmat. Jeg bor på vestlandet og her får jeg bare tak i uøkologisk innmat på butikken noe jeg ikke vil spise. Jeg kjøper mye hjortekjøtt om høsten og så får jeg tak i økologisk kjøttdeig fra Gilde. I tilegg får jeg tak i økologisk kalkun på butikken til jul (lite innmat i den) og ølologisk lam fra lokal bonde. Fra slakteriet får jeg desverre ikke med innmaten fra lammene, den blir blandet med uøkologisk, men jeg skal prøve igjen til høsten. Jeg koker kraft på alle desse bena så familien min får iallefall i seg kraft.

  Får dere tak i økologisk innmat på østlandet og får dere med innmaten når dere kjøper hele slakt? Spiser dere innmat i det hele tatt?

  Jeg føler meg frisk og rask på dette kosthodet. Har ingen allergier eller sykdom og familien er bare forkjølet en gang for året. Alikevel er dette med innmat noe jeg har dårlig samvittighet for.

  Hadde vert intresant å høre hvordan dere får det til.

  Hilsen Liv.

  Liker

 7. Hei Vegard

  Når det gjelder økologisk mat inneholder den langt mindre planteværnmiddelrester enn konvensjonell mat. Selv om vi, som VKM uttrykker, ikke har noen måte å måle skadeeffekter av evt cocktail-effekter, har flere prominente toxikologer og andre fagpersoner uttrykt bekymring og anbefalt en føre var strategi, ettersom de mener det er stor sannsynlighet for skadeeffekter. Dår det gjelder at vilt er det beste valget, er det en regel som totalt sett (generelt sett) er bedre, selv om noen typer mat, som oppdrettsfisk, faktisk på noen områder kan være værre.

  Liker

 8. Hei igjen Liv

  Jeg er selv dårlig på økologisk innmat, så det må nok noen andre svare på. Kanskje Oikos er verdt å sjekke ut. Det høres i hvert fall ut som om du spiser bra.

  Pål

  Liker

 9. For å sammenligne økologisk og konvensjonelt dyrket mat kan man gå frem på to måter. Man kan undersøke effekten på endepunkter, noe som av naturlige årsaker er særdeles vanskelig. Da står man igjen med det andre alternativet, som er å undersøke forskjellen i hvilke stoffer de inneholder. Når man gjør dette, så er det riktig som du sier at økologisk kommer bedre ut på noen stoffer. Det du ikke nevner, er at konvensjonelt kommer bedre ut på andre. Jeg burde egentlig skrive bedre i hermetegn, for at det er mer eller mindre av noe lar seg ikke nødvendigvis oversette til helseeffekt.

  Det neste steget er å vurdere om disse forskjellene i innholdsstoffer spiller noen rolle for helsen vår, og det er det lite som tyder på per i dag. Du skriver at økologisk inneholder langt mindre sprøytemiddelrester, men om vi ser på absolutte og ikke relative mengder så ser vi at innholdet av sprøytemiddelrester i konvensjonelt dyrket mat er neglisjerbart, og at dette utgjør noen som helst risiko for oss er tvilsomt. Det samme gjelder for de tingene det er marginalt mer av, som enkelte antioksidanter, At denne forskjellen skal utgjøre en helseeffekt er i beste fall ren spekulasjon.

  Jeg mener hovedfokuset bør være på å øke inntaket av frukt og grønnsaker, ikke hvorvidt det er økologisk eller konvensjonelt dyrket. Et fokus på å velge økologisk av helsemessige grunner mangler vitenskapelig backing.

  Angående oppdrettsfisk vil jeg anta at du skrev feil, og mente «på noen områder kan være bedre». I såfall er vi enige om det. At oppdrettsfisken inneholder betydelig mindre tungmetaller/dioksiner og mer omega-3 enn sin ville slektning er noe vi ikke bør overse. Så kan man mene mye om oppdrett forøvrig, men på samme måte som ved diskusjonen om økologisk/konvensjonell, så er det store spørsmålet om dette lar seg oversette til en helseeffekt, og da må man nesten ta høyde for argumentene som trekker i begge retninger. At «prominente toksikologer og andre fagpersoner» har uttrykt bekymring er, i mangel på annet grunnlag, for autoritetsargumentasjon å regne. Det er også prominente fagpersoner som gjør risikovurderingene som resulterer i utarbeiding av rådene vi har, selvfølgelig uten at det i seg selv er et argument for at rådene er riktige.

  Liker

 10. Så vi er enige i at det er mer planteværnmiddelrester i tradisjonell vs økologisk mat. Jeg stoler på de som sier at dette kan utgjøre en helsefare og som sier at vi ikke kan si dette med sikkerhet, at vi derfor bør velge et føre var prinsipp fordi det er mer sannsynlig at det er skadelig enn at det er helsefremmende. Du stoler på de som sier det ikke utgjør noen risiko, evt har du kommet frem til konklusjonen selv. Det er helt greit for meg.

  Jeg tror det å anbefale økologik mat ikke trenger å virke negativt inn på folks konsum av ikke-økologisk frukt og grønt. Det kommer an på formidlig. Så jeg kan ikke la en frykt for at folk evt vil velge annen mer usunn mat fremfor konvensjonelt dyrket frukt og grønt, på grunn av en anbefaling om å spise økologisk, hindre meg i å anbefale økologisk. Folk må kunne ha to tanker i hodet på en gang, og det vet jeg at er mulig å ha.

  Liker

 11. Poenget mitt er at du overhode ikke har noe vitenskapelig grunnlag for å anbefale økologisk foran konvensjonelt. Her drives du utelukkende av andre ting enn vitenskap. Og det er selvfølgelig helt greit.

  Liker

 12. Ah, the hubris! Her viser du en skuffende lav forståelse av hva vitenskap er Vegard. Litt avhengig av hvilke definisjoner man bruker, og det er strengt tatt vanskelig å definere vitenskap, så handler det om å beskrive verden gjennom innsamling av informasjon. Det betyr at vi begge baserer våre råd på vitenskapelige data som blant annet sier at det er mer gift i ikke-økologisk mat. Når vi derfra gir (hver våre) anbefalinger er ikke de vitenskapelige i seg selv. Datagrunnlaget er det, anbefalingene er det ikke. Det vil si at både jeg og du har et vitenskapelig grunnlag for våre anbefalinger. Hvorvidt (de ikke-vitenskapelige) anbefalingene våre er rasjonelle/fornuftige er et annet spørsmål.

  Om du mener at dine anbefalinger om at det ikke er noen grunn til å anbefale økologisk fremfor konvensjonelt er vitenskapelige, mens min motsatte anbefaling ikke er det, så må du komme med argumenter for hva som gjør din anbefaling mer vitenskapelig.

  Når du påstår at det overhodet ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å anbefale økologisk foran konvensjonelt, så er det to umiddlebart åpenbare problemer med uttalelsen:

  1. Du baserer deg på et ikke-eksisterende datagrunnlag. Situasjonen er ikke slik at det er gjort studier med god kvalitet som viser at økologisk gir mer eller mindre sykdom eller mer eller mindre helse. Så det er fortsatt, ut ifra dette faktum, like sannsynlig at det gir bedre helse som at det ikke gir det.

  2.Når jeg i min anbefaling blant annet baserer meg uttalelser til fagpersoner, historien om biokjemi som har vist oss at vi har en svært lav forståelse av sammenhengen mellom ulike giftstoffer og sykdomsutvikling og at det kan ta lang tid før slike sammenhenger blir synlige, og også kunnskapen om cocktaileffekter som vi vet finnes og som vi ikke vet hvordan påvirker oss, men som vi vet at det er mer sannsynlig at er helseskadelige enn helsefremmende (blant annet fordi stoffene ikke finnes naturlig i kroppen), så må man strengt tatt si at dette er vitenskap. Det vil si, min ikke-vitenskapelige anbefaling er basert på vitenskap. Ikke kliniske studier, men fortsatt kunnskap innhentet gjennom vitenskapelige prinsipper.

  Jeg kan ikke annet enn å snu anklagen og si at det ser ut til at du drives av andre ting enn vitenskap, når du bastant påstår at det overhodet ikke finnes grunnlag.

  Liker

 13. Det får nesten være måte hvor mye vrangvilje du skulle lese meg med. Jeg tror nok du utmerket forstår hva jeg mente, slik at det burde være unødvendig å trekke dette ned til et spørsmål om vitenskapsforståelse.

  Det er du som påstår at den ene er bedre enn den andre, ikke meg. Jeg har sagt at det ikke foreligger grunnlag for å hevde dette, og det påpeker du også selv når du sier at det ikke foreligger dokumentasjon for ulik helseeffekt av økologisk og konvensjonell. Ergo er økt inntak av frukt og grønnsaker det eneste man har grunnlag for å si noe om, ikke hvorvidt dyrkningsmetode har noen betydning. Du velger likevel å gjøre det siste. Her snur du argumentet mitt på hodet. Det jeg sier er at det ikke foreligger vitenskapelig grunnlag for å gjøre en slik differensiering, ikke at det er vitenskapelig grunnlag for å ikke gjøre det. Å dokumentere en negativ er ikke hvordan vitenskapen fungerer. Så mye for en skuffende lav forståelse av vitenskap…

  (Jeg sier forøvrig ikke at man burde spise konvensjonelt fremfor økologisk, bare sånn at ingen tror det er det jeg mener)

  1. Ja, og du baserer deg på det samme ikke-eksisterende datagrunnlaget. Og du gir en anbefaling, det gjør ikke jeg. Du glemte forøvrig like stor sannsynlighet for at det gir dårligere helse, kan vel ikke utelukke det heller? Og mtp dette er det jo også litt vanskelig å skulle anbefale den ene foran den andre (som jeg fremdeles ikke gjør).

  2. Angående fagpersoner så er det fremdeles ikke noe argument i det hele tatt, utover autoritetsargumenter. De som lager anbefalingene er også «prominente fagpersoner» som ikke er ukjent med disse tingene du tar opp. Og ja, dette er åpenbart vitenskap, men det i seg selv er ikke vitenskapelig dokumentasjon for en slik anbefaling.

  Du vet også minst like godt som meg at dosen avgjør giften, og hvorvidt marginale forskjeller i ulike stoffer (forskjellene går begge veier i dette tilfellet) har noen som helst innvirkning på helsen er umulig å si.

  Artig vri å hevde at jeg drives av andre ting enn vitenskapen når det jeg konkret gjør er å la være å komme med en anbefaling i fravær av dokumentasjon.

  Liker

 14. Vrang schmang…Jeg tror jeg forstår hva du mener, og mener ganske bestemt at du ikke styres av vitenskap her men heller noe som tilsynelatende ser ut som trass.

  Det er mulig jeg var litt uklar tidligere. Jeg skal forsøke å gjøre dette klarere. Du sier det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å anbefale økologisk fremfor konvensjonelt. Når jeg i forrige kommentar kommenterte det ikke-eksisterende datagrunnlaget, så var det ikke helt riktig. Det forsøkte jeg å vise i punkt to det finnes et datagrunnlag. Det finnes vitenskapelig grunnlag.

  Her er et tankeeksperiment: Se for deg at du plutselig, og av ukjent grunn befinner deg på en ukjent planet i en ukjent skog, med ukjent flora. Ingenting likner på det du er vant med fra planteriket og du vet ikke engang om de driver fotosyntese. Om du da skulle ønske å spise en av disse plantene, ville du ikke hatt noe grunnlag for å si om de var sunne/giftige eller ei. Du ville med andre ord ikke hatt noen forutsetninger, ingen kunnskap som kunne brukes til å gjøre en kalkulert gjetning om effekt av konsum.

  Dette er ikke tilfellet med økologisk mat.

  Det er ikke slik tilstanden er med økologisk mat. Vi har ganske mye grunnlag faktisk. Det ser ut til at du henger deg opp i at vi ikke har data som kan si med en viss mengde sikkerhet at det er kausale sammenhenger og det stemmer, men vitenskapelig kunnskap er langt mer enn slike data. I tilfellet med økologisk mat har vi cellestudier og dyrestudier på en rekke giftstoffer. Alle er giftige, det vil si de virker alle svært negativt når dosen blir høy nok, de virker ikke positivt i noen doser. Dette er ikke snakk om hormese. Derfor kan vi si at det er mer sannsynlig at de virker negativt enn at de virker positivt. Du tar derfor feil om «…forøvrig like stor sannsynlighet for at det gir dårligere helse.»

  Vi har også studier av cocktaileffekter på dyr der vi ser kumulative effekter av mange forskjellige stoffer. Vi vet at trenden nå er at vi utsettes for små doser av mange forskjellige stoffer, hvor vi tidligere ble utsatt for høyere doser av færre typer stoffer. Vi vet også med stor sikkerhet at det vil finnes skademekanismer vi ennå ikke har oppdaget ved flere av disse stoffene og av kocktaileffekter og vi vet fra den medisinske historien at det er svært sannsynlig at skadeeffekter vil dukke opp når stoffene har påvirket oss over tid (mange er fortsatt ganske nye). Dette er bare noe av all den vitenskapelig tilegnede kunnskapen vi har om disse midlene det beviselig er mer av i konvensjonelt dyrket mat enn økologisk.

  Dette er ikke «ikke noe grunnlag». Det er et grunnlag, selv om det er lite og det oppfordrer til forsiktighet og viser ganske konsekvent at det er mer sannsynlig at stoffene skader oss enn at de ikke gjør det, selv i små doser.

  At du fortsatt fastholder at «…det ikke foreligger vitenskapelig grunnlag for å gjøre en slik differensiering» stemmer ikke. Det finnes grunnlag, men du tolker det til å være ubetydelig, en tolkning som gir liten mening.

  Vi har kunnskap, om enn lite, og vi må forholde oss til den og vi må si noe om hvilken vei den tipper vektstanga: mot økt risiko eller minsket risiko. Dette er sannsynlighetsvurderingen som er i hjertet av naturvitenskapen.

  Når det gjelder hvordan vitenskapen funker så må du ikke henge deg opp enkle i Popperianske tanker om falsifisering. Vitenskapen er så langt mer enn det. Som Feyerabend så treffende så det: «One can show the following: given any rule, however fundamental or necessary for science, there are always circumstances when it is advisable not only to ignore the rule, but to adopt its opposite.»

  Liker

 15. Som jeg har gjentatt flere ganger, det vi kan si er at det er forskjeller i innholdsstoffer i økologisk vs konvensjonelt. Noe er det mer av i økologisk, noe er det mer av i konvensjonelt, og dette gjelder både stoffer med negativ og stoffer med positiv helseeffekt. Forskjellene er jevnt over ekstremt små, og hvordan eller om disse forskjellene påvirker helsen vet vi veldig lite om, hvertfall ikke nok til å rettferdiggjøre en konkret anbefaling.

  Det vi vet er hvordan inntak av frukt og grønt innvirker på helsen, og derfor kan vi med god sikkerhet si at det å øke inntaket av dette er positivt for helsen og gi råd om dette. Uavhengig av om det måtte være økologisk eller konvensjonelt produsert. En potensiell effekt av å spise mer økologisk på bekostning av konvensjonelt kan vi bare spekulere i. Jeg ser ikke hvordan du kan påstå at dette er en tolkning som ikke gir mening, det er strengt tatt bare en beskrivelse av hva vi vet om forskjellene mellom disse to.

  Nå diskuterer vi uansett dette på et svært overfladisk plan. Om vi skulle gå nærmere inn på detaljer så måtte vi også tatt hensyn til at en del sprøytemidler som brukes (i varierende grad) i økologisk er langt giftigere enn sprøytemidler som brukes i konvensjonelt. Men det har jeg ikke brukt noe tid på å sette meg inn i, så den diskusjonen må evt noen andre ta.

  Om du tolker mitt valg om å ikke gjøre en anbefaling i fravær av dokumentasjon som trass, så deg om det. Dette kan i mine øyne neppe tas til inntekt for at jeg ikke styres av vitenskap hvertfall. Jeg har heller ikke hengt meg opp i noe som helst hva gjelder tanker om vitenskap. Men jeg prøver å være konsekvent i argumentasjonen min

  Vi kunne forøvrig trukket en interessant parallell til anbefalingene om mettet fett. Der har vi masse observasjonelle data som ikke finner en økt risiko, men samtidig har vi både mekanistiske studier og kontrollerte feedingstudier som viser at mettet fett kan påvirke sentrale risikofaktorer for sykdom. Men i den diskusjonen mener du at anbefalingene er helt feil (jeg er ikke nødvendigvis uenig med deg i dette selv om vi nok ville argumentert forskjellig). Uansett må det kunne sies at det foreligger data som forteller oss at det er mer sannsynlig at mettet fett er ugunstig enn at det er gunstig for helsen. Nå lar dette seg selvfølgelig ikke sammenligne direkte med økologisk vs konvensjonelt siden vi snakker om helt andre forskjeller og i en helt annen skala, men som eksempel gjør det jobben for i disse to situasjonene argumenterer og konkluderer du helt motsatt.

  Og det er også dette jeg mener med at du styres av andre ting enn vitenskap her, fordi det for meg tydelig ser ut som om du på forhånd har en holdning om at økologisk er bedre – uten at du kan vise til annet enn forskjeller i ulike stoffer – som du igjen ikke kan vise til at har noen effekt på helsen til den som spiser det ene eller det andre. Det blir samme argumentasjon som ligger bak anbefalingene om å redusere inntaket av matvarer som inneholder mye mettet fett til fordel for matvarer med mindre, fordi det inneholder mettet fett som man antar at har en ugunstig effekt og ikke fordi man vet noe om effekten av selve matvaren på helsen.

  Jeg tror nok uansett vi begge er enige om at folk burde spise mer grønnsaker og frukt, så den eneste forskjellen er at jeg ikke konkret anbefaler å velge økologisk.

  Liker

 16. «Uansett må det kunne sies at det foreligger data som forteller oss at det er mer sannsynlig at mettet fett er ugunstig enn at det er gunstig for helsen.» Ja det må kunne sies, jeg sier det ikke, og jeg er dypt uenig og mener bestemt at du overtolker de mekanistiske- og feedingstudiene.

  «…fordi det for meg tydelig ser ut som om du på forhånd har en holdning om at økologisk er bedre – uten at du kan vise til annet enn forskjeller i ulike stoffer – som du igjen ikke kan vise til at har noen effekt på helsen til den som spiser det ene eller det andre.» Nei, men les det jeg skriver da. Jeg kan ikke vise til effekter på helse, men kan likevel på gunnlag av andre typer data, som jeg allerede har forklart, gjøre en kalkulert antakelse av at det er mer sannsynlig at sprøtvernmiddelrester er usunne enn sunne.

  «Det blir samme argumentasjon som ligger bak anbefalingene om å redusere inntaket av matvarer som inneholder mye mettet fett til fordel for matvarer med mindre, fordi det inneholder mettet fett som man antar at har en ugunstig effekt og ikke fordi man vet noe om effekten av selve matvaren på helsen.» Også når det gjelder mettet fett forholder jeg meg til de samme vitenskapelige prinsippene. Det er mer som tyder på at mettede fettsyrer (de vanlige vi finner i naturlige matvarer som har inngått i det menneskelige kostholdet over lang tid) ikke er skadelig enn skadelige (alene og i seg selv).

  Ja vi er enige i at mange bør spise mer frukt og grønt, både konvensjonelt og økologisk, og jeg mener fortsatt at alle de tilgjengelige dataene gjør det mer sannsynlig at økologisk dyrket er sunnere enn konvensjonelt, enn at det er mer usunt. Jeg mener ikke at bevisgrunnlaget er sterkt nok til at myndighetene bør anbefale økologisk fremfor konvensjonelt, men god nok til at de bør arbeide med å støtte økologisk dyrkning uavhengig av miljøeffekter.

  Liker

 17. Nei, du bruker ikke samme argumentasjon. Kolesterol er en etablert risikofaktor, og mekanistiske studier viser at mettet fett kan øke kolesterol. Av den grunn er det, basert på mekanistiske data, mer sannsynlig at dette er skadelig enn det motsatte. Derfor er også rådene absolutt vitenskapelig basert. Data på kliniske endepunkter nyanserer dette bildet, men poenget mitt var å holde disse utenfor for å gjøre sammenligningen realistisk.

  Uansett, for økologisk er du på det mekanistiske stadiet, og gjør en anbefaling på grunnlag av dette. Hvordan kan du hevde at dette er basert på vitenskap og samtidig nekte for at rådene om mettet fett var det? Argumentasjonen din er virkelig helt motsatt i disse to tilfellene. Dersom man sammenligner økologisk vs konvensjonelt og ikke finner en helseeffekt, kan vi da forvente at du snur på samme måte som du gjorde med mettet fett, og sier st rådene om å velge økologisk aldri var vitenskapelig basert?

  Økologisk er uansett mer enn sprøytemidler, selv om du bare fokuserer på disse når du gjør din vurdering. Det kan fint være andre stoffer i økologisk som gjør dem mer usunne, f.eks. fremmede organismer som får bedre kår når det ikke sprøytes. Det er totaleffekten som er interessant.

  Liker

 18. Hei Anonym.

  Du kan få økologisk innmat frå Homlagården i Hardanger iallefall, frå kylling og kalkun. Og prøv å ring Reindyrka i Bergen, ein heiløkologisk matvarebutikk, kanskje dei kan hjelpe.

  Ha ein bra dag! 🙂

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s