En teoris død

 

«If I haven’t seen further than others it’s because giants were standing on my shoulders»

Richard Feinman som siterer Hal Abelson som siterer sin romkamerat.

«Det er overbevisende vitenskapelig dokumentasjon for at utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede fettsyrer kan redusere risikoen for hjerteinfarkt […]
Både mettede fettsyrer og transfettsyrer har ugunstige effekter på blodlipidene. Mettede fettsyrer og transfettsyrer bidrar med energi ellers trenger vi dem ikke.»
Helsedirektoratet 2014
«The great tragedy of science – the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact.»

Thomas Huxley

«Science does not purvey absolute truth, science is a mechanism. It’s a way of trying to improve your knowledge of nature, it’s a system for testing your thoughts against the universe and seeing whether they match.»

Isaac Asimov

Debatten raser, bade i vitenskapelige tidsskrifter og i media og den har rast lenge. Gir egentlig mettet fett oss hjerte- og karsykdom? Svaret er tydeligvis ikke så enkelt som myndighetene skal ha det til. Det er ikke lang tid man skal tilbringe på nettet før man kommer over denne konflikten. Det er tydelig at det er store miljøer som har vidt forskjellige syn på saken og dette er ikke et av disse tilfellene hvor en liten gruppe mennesker med dårlige argumenter mener myndighetene er noen tullinger. Dette er et tilfelle hvor store mengder anerkjente forskere og fagpersoner sier vidt forskjellige ting. Og det er en uholdbar situasjon. En eller annen plass har vitenskap måttet gi vei for andre aspekter, fordi så store konflikter er i sin natur ikke vitenskapelige. Uenigheten er større enn vi kan tillate.

I Lee Smolins bok The trouble with physics – The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next, skriver han fengende om hvordan strengeteorien i løpet av få år ble den ledende teorien innen fysikken. Plutselig fikk man ikke lenger støtte om man ikke forsket på denne teorien. Man var gammeldags og imot fremgang om man påsto at det var en dårlig teori. Og vitenskapelig sett, er strengeteorien en dårlig teori, blant annet fordi den krever en mengde ad hoc tilpasninger for å virke (for eksempel å legge til en rekke dimensjoner) og ikke minst fordi den er vanskelig å teste vitenskapelig. En god teori må kunne testes slik at vi får muligheten til å avkrefte den om den ikke stemmer.

Det er mange fellestrekk mellom hvordan strengeteorien tok over fysikken og hvordan mettet fett-teorien tok over ernæringsfeltet og det er liten tvil om at mettet fett-teorien burde ha blitt forkastet for lenge siden. Det finnes en mengde gode grunner til at den burde vært forkastet – den største er at det vitenskapelige grunnlaget for å si at mettet fett er skadelig, ikke er større eller bedre enn det vitenskapelige grunnlaget for å si at mettet fett ikke er skadelig.

Teorien om at mettet fett er skadelig opprettholdes i stor grad av at fagpersoner jobber seg baklengs gjennom vitenskapen. De starter med en antakelse om at mettet fett er skadelig og fører til hjerte- og karsykdom, og så leter de etter alle typer vitenskapelige data som kan støtte denne teorien. De finner stort sett bare data av dårlig kvalitet. Faktisk så hviler mettet fett-teorien nesten utelukkende på epidemiologiske studier og kun de studiene som viser en sammenheng. Flere viser ingen sammenheng mellom hjerte- karsykdom og mettet fett. De fysiologiske forklaringsmodellene halter. Ingen vet riktig hvorfor mettet fett i seg selv skulle være problemet.

Om ingen noen gang hadde trodd eller sagt at mettet fett var skadelig og dagens vitenskapsfolk skulle sjekke de tilgjengelige dataene for om det var grunn til å tro at det var skadelig, er jeg overbevist om at de fort ville forkastet hele ideen. Kun noen studer har vist en sammenheng mellom mettet fett og hjerte- og karsykdom og sammenhengen er alltid svak. I intervensjonsstudier hvor man kun endrer på inntaket av mettet fett eller bytter det med en annen fettkilde er resultatene tvetydige. Befolkningsdata støtter ikke hypotesen. Triglyserider i blodet ser ut til å være den viktigste risikofaktoren, men triglyserider økes langt mer av karbohydrater i kosten enn av fett. Det er ikke mer sykdom der man spiser mer mettet fett. Det ser ut som om en mengde andre faktorer er viktigere. I tillegg gir kunnskapen om biokjemiske mekanismer ingen tegn på at mettet fett er problemet. Man finner en rekke andre faktorer, som betennelse, sukker, LDL-reseptorproblemer, oksidering av lipoproteiner og glykosylering av proteiner, trombotiske faktorer osv. og ingen av disse ser ut til å bli påvirket negativt av mettet fett i kosten.

Så hvorfor er ikke teorien, om at mettet fett er skadelig, død og begravet?

«They will devise numerous articulations and ad hoc modifications of their theory in order to eliminate any apparent conflict.»
T. Kuhn

Jeg mistenker at vi i løpet av min levetid vil oppleve at teorien om at mettet fett gir hjertesykdom, vil bli ansett som en av de største feiltakelsene i den moderne medisinske historien. Men jeg er ikke helt sikker, for denne teorien er vanskeligere å ta livet av enn et bjørnedyr. Den nekter å dø, uansett hvor mye rasjonalitet og fornuft og ikke minst empiri som kastes på den.

 

Det faktum at man har brukt enorme ressurser og et hav av penger på å forsøke å bevise at mettet fett er problemet (husk at hele statinindustrien hviler på at kolesterolet er problemet og grunnen til at man tror mettet fett er skadelig er fordi det øker kolesterolet), uten å ha lyktes, er i seg selv grunn nok til å forkaste hele teorien for en bedre.

Det er lett å trekke paralleller mellom mettet fett-teorien og strengeteorien. Strengeteorien er et forsøk på å slå sammen ulike deler av fysikken, den generelle relativitetsteorien og kvantemekanikken til en «unified theroy», en teori som forklarer alt. Den er basert på enkelthet og skjønnhet, viktige prinsipper for vitenskapelige teorier, men det som intuitivt virker logisk er ikke nødvendigvis logisk i det hele tatt.

Før Johannes Kepler, sa man at planetenes baner var sirkulære. En sirkel er vakker og så uendelig symmetrisk og det virket helt logisk at planetene beveget seg i sirkler. Og likevel, observasjoner viste at planetenes baner var elliptiske. Mettet fett-teorien er også intuitiv logisk. Mettet fett øker kolesterolet, kolesterolet skaper aterosklerose og dermed hjertesykdom. Teorien er enkel, vakker, logisk og feil.

Strengeteorien har i likhet med mettet fett teorien ingen god historie. Den startet som en enkel teori, og mange mener at en teori om alt må være enkel. Men det var fundamentale problemer med teorien helt fra starten av. For at teorien skulle virke på papiret måtte man legge til en rekke dimensjoner. De vanlige 3-4 vi er vant med var ikke i nærheten av nok. Nye og uobserverte partikler ble oppfunnet og teorien trengte å være bakgrunnavhengig for å virke, når hele poenget var at den burde være bakgrunnuavhengig. Den kom også med få spådommer og viste seg å være nærmest umulig å falsifisere i et eksperiment. En teori trenger å kunne være falsifiserbar fordi det kun er gjennom gjentatte motståtte forsøk på falsifisering at en teori kan bli kalt en sannhet.

«A nice adaptation of conditions will make almost any hypothesis agree with the phenomena. This will please the imagination, but does not advance our knowledge.»

J. Black

Likevel, strengeteorien overlevde. Den overlevde fordi det konstant ble gjort endringer på den, det ble lagt til nye elementer og gjort ad hoc modifikasjoner. Dette er faktisk en vanlig vitenskapelig prosess. Få teorier er perfekte i det øyeblikket de oppstår. Men vi må likevel stille spørsmål ved hvor mye vi kan endre på forutsetningene før hele teorien burde erstattes av en ny.

Som strengeteorien, hviler mettet fett-teorien på en rekke antakelser for å kunne overleve. Mettet fett øker kolesterolet som øker avleiring i blodårene. Dette var den opprinnelige teorien og antakelsene den er basert på. Mange bruker den i den formen ennå, men så kom ny kunnskap som krevde modifikasjoner, men få modifikasjoner er egentlig gjort, bare bortforklaringer. Mettet fett øker bare noen typer kolesterol og ikke den typen som er knyttet til sykdom. Fett i kostholdet ser ut til å beskytte mot oksidering av LDL partikler. Det viste seg å ikke være noen tydelig sammenheng mellom kolesterol i blodet og avleiring i blodårene. Mange spiser mye mettet fett uten å bli syke og mange som blir syke har ikke høyt kolesterol osv. Så kom ad hoc modifikasjonene og alt du må lese med liten skrift for at teorien tilsynelatende skal gi mening: kanskje mettet fett virker negativt gjennom å skape betennelse, eller insulinresistens eller økt blodplateaggregering, de nye modifikasjonene kommer med et enormt «kanskje».

Både strengeteorien og mettet fett-teorien har vært ledende i sine respektive felt i lang tid og er det på mange måter ennå. Andre teorier, bedre teorier, har blitt plassert i skyggen og gitt liten økonomisk støtte og få institusjoner har vært villige til å satse på forskning på disse. Mennesker som jobbet med alternative teorier ble automatisk outsidere, plassert lavt i det vitenskapelige hierarkiet og gitt mindre oppmerksomhet enn de fortjente.

”This is painful for many who have invested years and even decades of their working lives in string theory. If it is painful for me, imagine how some of my friends who have staked their whole careers on string theory must feel. Still, even if it hurts like hell, acknowledging the reduction ad absurdum seems a rational and honest response to the situation. It is a response that few people I know have chosen. But it is not one that most string theorists choose.”

 Lee Smolin

Nå er ikke fysikk min sterke side, men fra der jeg står ser det fortsatt ut til å være håp for strengeteorien. Jeg kan ikke si det samme om mettet fett-terorien. Vi har testet den gang på gang på alle mulige måter. Resultatene spriker så mye at det er tydelig at vi fokuserer på feil ting.

Ofte endrer man på hele den vitenskapelige standarden for å holde disse tunge teoriene i live. Enten det er med viten og vilje eller ikke, er dette ofte slutten på vitenskapen og menneskene som opprettholder teorien er ikke lenger vitenskapsfolk i ordets rette forstand.

“The reason that mathematics invented the idea of proof and made it the criterion for belief is that human intuition has so often proved faulty”

Lee Smolin

Vitenskapelige prinsipper er like uansett fagfelt og det er grunnen til at selv en nybegynner kan se de åpenbare svakhetene med mettet fett-hypotesen. Ekspertens sinn er ofte tåkelagt av erfaring.

«…insist that we should change the rules of science just to save a theory that has failed to fulfill the expectations we originally had for it.”
Lee Smolin

Det kan være at mettet fett på en eller annen måte spiller en rolle i utviklingen av hjerte- og karsykdom, men om det gjør det så må det være en forsvinnende liten rolle, ellers hadde vi klart å se denne sammenhengen tydeligere i studer. Dette betyr at mettet fett garantert ikke er viktig.

«If any and every failure to fit were ground for theory rejection, all theories ought to be rejected at all times.»
T. Kuhn

 

Det er nesten helt umulig å forstå de biologiske mekanismene som fremmere av mettet fett-teorien sier skal knytte mettet fett til endotel dysfunksjon, aterosklerose og økt plateaggregering. Etter lang tid på pubmed finner jeg to typer informasjon: Studier av lav vitenskapelig kvalitet, som epidemiologiske studier (som ikke kan si noe om årsaksfaktorer), som man bruker for å argumentere for at mettet fett er farlig, eller studier på biokjemiske prosesser knyttet til alle mulige relevante faktorer fra PAI-1 til inflammasjon og disse siste sier stort sett ikke noe om kostholdsfaktorer og når de gjør det klarer de ikke å knytte mettet fett i kosten til de relevante fysiologiske dysfunksjonene. Mettet fett-teorien har et gigantisk hull, et hull hvor kunnskapen om hvordan mettet fett i kosten på et biokjemisk nivå skaper hjerte- og karsykdom. I alle andre fag ville en slik enorm mangel vært nok til at man kunne forkastet hele teorien og funnet en ny som passet bedre.

Men her er tingen: når man går ut å advarer hele befolkninger mot å innta mettet fett og anbefaler å byttet det ut med andre fettkilder så burde vitenskapen om mettet fett peke ganske entydig i retning av at dette er lurt, men det gjør den ikke. Datagrunnlaget er svakt og peker i alle retninger. Den klassiske aterosklerotiske lipidprofilen bedres for eksempel enormt om man reduserer på karbohydratinntaket, uavhengig av innholdet av mettet fett i kosten. Noen epidemiologiske studier finner sammenhenger (svake) mellom mettet fett og sykdom, andre finner det ikke. Plantesteroler som vi blir anbefalt å innta fra margarinprodusenter og myndigheter er også knyttet til sykdom og det er ikke usannsynlig at de vil kunne føre til hjerte- og karsykdom. Samtidig vet vi om en rekke andre ernæringsfaktorer som i stor grad påvirker kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Vi kan lage en kjempeliste med alle data som ikke passer med mettet fett-teorien. Advarselen mot mettet fett har ikke på noen måte et solid vitenskapelig grunnlag og hele teorien burde vært forkastet eller i det minste modifisert i stor grad. Advarselen mot mettet fett er ikke vitenskapelig, Den er en trist påminner om misbruk av vitenskapelige prinsipper. Teorien holdes kunstig i live mens hele metoden dør.

“Is there a chance that such observations have already been made but ignored because, if confirmed, they would be inconvenient for our theorizing?”
 Lee Smolin

The death of a theory


«
If I haven’t seen further than others it’s because giants were standing on my shoulders« – Richard Feinman quoting Hal Abelson quoting his roommate. 

I’ve been reading a fantastic book lately. Lee Smolins “The trouble with physics – The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next.” The book is exactly as great as the title sounds, although admittedly, I only understand a fraction of it. Lee Smolin discusses string theory, how is came to be the leading theory in theoretical physics and how it might prove to be one of the greatest dead ends in the history of science. I’m by no means qualified to discuss theoretical physics, but as always when reading science my head draws parallels to my own area of research. String theory, as the leading theory in theoretical physics, does have a lot in common with the leading theory in obesity treatment, the low fat theory.
There is little doubt that the “low fat diet for weight loss” theory is a theory that should have been rejected a long time ago. There are good reasons it should be rejected. It only indirectly addresses the physiological causes of excess fat storage. And because it only indirectly addresses the real problem, it only works temporarily.

«They will devise numerous articulations and ad hoc modifications of their theory in order to eliminate any apparent conflict.» – T. Kuhn

In the near future the low fat theory might be considered one of the greatest blunders in health science. At least, it has the potential to be considered as such. Some theories have been shown to be near immortal and this is definitely one of them.

It is easy to draw parallels between the low fat theory and string theory. String theory is an attempt to unite different aspects of physics, general relativity and quantum mechanics, into one great unifying theory, a complete theory of nature. It is based on simplicity and beauty, but what seems intuitively logic is not necessarily logic at all.

Before Keppler, the planetary orbits were thought to be circular. A circle is beautiful and symmetric and it seemed logic that this was how the planets moved. And yet, observations showed the planetary orbits to be elliptical. The low fat theory is also intuitively logic. Fat contains much more energy than other nutrients of the same weight and excess energy is stored as fat. Thus eating fat in excess makes the body store fat in excess. Fat from foods makes fat in the body. It is simple, beautiful, logic and wrong.

String theory, like the low fat theory, does not have a good track record as far as theories go. It started as a simple theory, and many people think that a theory that incorporates all of physics should be simple. But there were fundamental problems with string theory right from the start. In order to get it to work on paper a lot of dimensions had to be added (the 3 dimensions we are used to, were by far enough), new and unobserved particles were invented and the theory had to be background dependent to work when the whole point was that it should be background independent. It also made few predictions and proved close to impossible to falsify by experiment. A theory has to be falsifiable, because only by opposing repeated attempts of falsification does a theory evolve into truth.

«A nice adaptation of conditions will make almost any hypothesis agree with the phenomena. This will please the imagination, but does not advance our knowledge.» – J. Black

Still, string theory survived. It survived because it was constantly added ad hoc additions and because conditions were constantly changed. Now, this is a normal scientific process. Few theories are perfect when they emerge. The question is, how many conditions can be changed and alterations be made before the theory should be replaced by a new one?

Like the string theory, the low fat theory needs to rest on several assumptions in order to survive. The low fat theory is based on the belief that energy intake and energy expenditure are independent factors. Little scientific data support this, and it is not possible to consider the body to be a closed system. It is also based on the assumption that we can all control our energy intake and expenditure by will. Low fat diets don’t work in the long run. Upon discovering this we can change the theory or consider it faulty. Because it didn’t work, modifications were made; People are lazy, have poor self control, exercise too little and so on. None of these assumptions are justified. They are often not given directly, but disguised by the fact that they are logical consequences of the theory.

Both the low fat and string theory were the leading theories in their field for a long time and in many ways still are. Other theories, even better theories, has constantly been placed in the shadow and were given little financial support. People who worked on alternative theories to string theory were automatically outsiders, low in the field’s hierarchy, just like the researchers working on low carb diets was given less attention than they deserved.

This is painful for many who have invested years and even decades of their working lives in string theory. If it is painful for me, imagine how some of my friends who have staked their whole careers on string theory must feel. Still, even if it hurts like hell, acknowledging the reduction ad absurdum seems a rational and honest response to the situation. It is a response that few people I know have chosen. But it is not one that most string theorists choose.”  – Lee Smolin

Although there’s still some hope for string theory, there is none for the low fat theory. We’ve tried it. It didn’t work. We are getting fatter than ever. Often the scientific standards themselves are reduced in order to keep these gargantuan theories alive. Intentionally or not, the result of this is sometimes the death of science itself and the people considered scientists are no longer scientists in the true definition of the word. The death of a theory is replaced by the death of science.

It doesn’t take an expert
There are usually no sides in science. Sometimes people ask me; what do you believe in/ who do you believe to be right or what dietary method do you teach? The way I see it the only correct answer is that I don’t believe anything. I know what some of the facts are. I can make some calculated guesses on what is less certain, and there is a lot I don’t know. Of course, I cannot actually give this answer. People need substance, and as soon as I mention carbohydrates, I’m on the low carb side. But there are no sides. Science is not a battle between teams, it is a unified search for truth.

The reason that mathematics invented the idea of proof and made it the criterion for belief is that human intuition has so often proved faulty– Lee Smolin 
Basic scientific principles are not difficult to understand and they are independent of scientific subject. When scientific standards are reduced, any lay person can see the faulty logic. Tom Naughton is being accused of writing about things he does not have the authority to write about. But, he does know what he is talking about, much more so than many of the experts in the field. You do not have to be a nutritionist or even a scientist to address the core problems related to basic scientific principles. A beginners mind easily spots the obvious flaws. Diabetes means you can’t handle dietary carbohydrates, yet a doctor may easily tell you to cut fat from your diet after diagnosing you. The doctor’s mind is that of an expert, clouded by experience.

«…insist that we should change the rules of science just to save a theory that has failed to fulfill the expectations we originally had for it. – Lee Smolin


Why aren’t we all fat?

I have noticed that there is one argument used in the nutrition debate that is used by both the low carb and the low fat community (in this context, dividing it into two sides make perfect sense). The same argument keep flying back and forth but I feel it is rarely given the response it deserves.

It goes something like this; “If carbohydrates make us fat, why aren’t all the people of the world, like many Asian people, who live on high rice diets, fat?”

For the record, I am fully aware that the composition of a traditional Asian diets is debated and that a general shortage of food may protect against any harmful effects of a high carb diet. The above argument is a poor argument for another more important reason.

In the low carb world the same argument is used, often in a form resembling the following; “Eating fat cannot make us fat. Because, if fat made us fat, why aren’t all people who live on regular high fat diets, like the Inuit or the Masai fat?”

This argument (and all similar) is easily refuted. Part of the reason these arguments are fallacious is that they rely on an unstated assumption, an assumption we cannot make. A causal factor may affect us differently and may only end up in full blown disease in predisposed individuals. We are not genetic copies. If we were all clones, finding causal factors would be so much easier (there is a reason twins make for popular study subjects). But we’re not. We respond differently to the same stimuli and only by being clones would we all be able to react similarly.

Smokers have a greatly increased risk of lung cancer, yet many smokers smoke their way through long lives with no cancer.

Still, the causal factor is still the causal factor. Insulin and glucose drive fat storage in all of us. Some of us however have counter regulatory mechanisms that may overpower the fat storing effects causing us to remain lean. The above arguments rest on the assumption that we are genetic copies. We’re not.

Ok, I realize the clone analogy is stretching it a bit. After all, as members of the same species we are very similar and we may easily all respond similarly to the same stimuli. But the truth is that the arguments do rest on the assumption that we will respond in the same way and the danger is that the assumption will be used to discard a theory when responses differ.

In some studies of low carb diets the results have been less than expected. My experience is that many of these studies are also easily criticized, but that doesn’t really matter. It also doesn’t matter that studies using body weight may not detect large alterations in body composition. What matters is that the cause for a disease does not necessarily make everybody exposed to the causative agent, sick. Carbohydrates may easily be the main cause of excess fat accumulation in fat cells even if not everybody who eats great amounts of carbs gets fat. We cannot simply reject a theory that points to carbohydrates as the main cause of overweight just because there are people who don’t get fat in the face of plentiful carbohydrates.

«If any and every failure to fit were ground for theory rejection, all theories ought to be rejected at all times.» – T. Kuhn 

Imagine a disease spreading through society and everything points to a virus as a cause. Then some people argument that the virus cannot be the cause of the disease, simply because there are people being exposed that does not get sick. It makes no sense.

On a similar note, the fact that you can lose weight by starving yourself (eating less energy) does not in any way contradict a theory pointing to carbohydrate as the causative agent.

The simple and undeniable fact is that many high quality studies of low carb diets have illustrated the diets efficiency in reducing weight. It makes perfect physiological sense and even evolutionary perspectives support it. These results cannot be rejected simply because someone loses weight by eating less energy. The results still stand. Getting them to fit with results from energy restriction studies is a matter of physiology, not theoretical science.

So, although carbohydrate restriction does not always give the expected positive results, this is not ground for theory rejection. On the other hand, when low fat diets have never given the long term results the theory predicts, this is ground for rejection. Treating overweigh people with low fat diets is a prime example of treating a symptom, the fat stores, rather than treating the cause of the fat storage. Because this is a strategy focusing on a symptom is will not work long term. Science supports this. Low fat diets simply do not work long term. We must reject the theory and try something else.

Is there a chance that such observations have already been made but ignored because, if confirmed, they would be inconvenient for our theorizing?” – Lee Smolin